Uthyrning & Utveckling

fastighetsagarepuff3
Conlega har lång erfarenhet av uthyrning såväl kommersiella lokaler som bostäder.
Genom utveckling av Era fastigheter och effektiv uthyrning hjälper vi Er att höja Ert fastighetsvärde.

De tjänster vi kan erbjuda är exempelvis:

 • Hyresförhandlingar
 • Kontrakskrivning
 • Uppsägning – Omförhandling
 • Fastighetsutveckling

Ekonomi & Administration

fastighetsagarepuff2
Conlega erbjuder en helhetslösning rörande Dina fastigheheters ekonomi.
Vi tittar unikt på vad just Du som udragsgivare behöver för ekonomifunktioner och våra kompetenta ekonomer tar fram de rapporter som passar Dig.

 • Hyresavisering och kravhantering
 • Leverantörsfakturor
 • Löpande redovisning
 • Reskontrahantering
 • Bokslut
 • Deklarationer
 • Årsredovisningar
 • Ekonomiska analyser
 • Budget och budgetuppföljning
 • Hyresadministration

Conlega Fastighetsteknik

fastighetsagarepuff1
Conlega är länken mellan Er, hyresgäster, entreprenörer och myndigheter.
Vi arbetar långsiktigt i vår relation med både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster. Vi lägger stort focus på energioptimering och effektivisering av befintliga system. Vi erbjuder även en mängd flera tjänster bl.a.

 • Fastighetsskötsel
 • Energieffektivisering
 • Felanmälan
 • Teknisk service
 • Besiktningar
 • Installationsservice
 • Lokalvård
 • Löpande rapportering
 • Statuskontroll lägenheter
 • Hyresgästanpassningar
 • Handläggning av försäkringsärenden
 • Upphandlingar/byggledning