Experter inom inkomstskatteområdet

Vi är experter inom inkomstskatteområdet där vi täcker det mesta. Vår målgrupp är dock små och medelstora aktiebolag och dess ägare. Vi är noga med att vi ska kunna skapa mervärde åt våra kunder. Ett samarbete inleds därför alltid med ett förutsättningslöst möte där vi kan identifiera era frågeställningar och hur vi kan hjälpa till. Vid det fall vi känner att kunden är i behov av en annan part än oss på grund av frågeställning eller kompetens är vi noga att berätta att vi inte är rätt rådgivare.

Vi hjälper bl.a. till med

 • Löpande skatterådgivning i olika skattefrågor, t.ex.
  • skatteberäkningar
  • deklarationer och öppna yrkanden
 • Omstruktureringar
 • Försäljning och köp av fastigheter
 • Beskattning av finansiella instrument
 • Incitamentsprogram
 • Skattefrågor relaterade till gåvor till stiftelser samt stiftelsebildning
 • Fåmansföretagsfrågor, t.ex:
  • Ägarförändringar (t.ex. vid avyttring eller förvärv av aktier, utköp av delägare, nya delägare)
  • Skatteoptimering
  • Generationsskifte
 • In- och utflyttning från Sverige

Har du frågor om våra tjänster?

Hör gärna av dig så ser vi till att besvara dem.

  Jag godkänner webbplatsens integritetspolicy.